FORSIDE

EN KORT INTRODUKTION  

JURIDISK

METODE

 DET OVERORDNEDE OVERBLIK

 

DE FORSKELLIGE RETSOMRÅDER

Kendskab til hvilke retsområder der findes, er nødvendigt for at vide, hvilke retskilder der kan anvendes, og hvem der er den relevante dømmende myndighed

DE DØMMENDE INSTANSER

Hvilken instans der skal dømme, har betydning for, hvilke regler, hensyn og overvejelser der kan eller skal indgå i bedømmelsen

 

RETSREGLERNE

Retsregler er regler, der regulerer retsforholdene i et samfund, men hvem udsteder dem, og hvilken betydning har det?

 

RETSKILDERNE

Der findes en række retskilder, og hvilken værdi de kan tillægges, har betydning for, hvornår retskilderne kan anvendes 

 

FORTOLKNINGSPRINCIPPER

Fortolkningsprincipper bidrager til at klarlægge rammerne for, hvordan retskilder kan fortolkes, afklare fortolkningstvivl og retskildernes rækkevidde