OM, ANSVARSFRASKRIVELSE OG DATAPOLITIK

OM, ANSVARSFRASKRIVELSER OG PERSONDATA

1. OM JURIDISKMETODE.DK

 

1.1. Juridiskmetode.dk er gratiskortfattet og orienterende information til dem, der gerne vil vide mere om den juridiske metode. Juridiskmetode.dk er på ingen måder tilknyttet et undervisningsinstitut, fakultet, det offentlige eller en virksomhed mv.

 

1.2. Formålet med juridiskmetode.dk er at give et kortfattet overblik over den juridiske metode, og har ikke til hensigt at erstatte lærebøgerne eller fungere som en "online lærebog". Det enkelte individ kan være positivt tjent med et danne sig et overoverordnet overblik, inden man begynder at dyrke ned i de enkelte detaljer i litteraturen.

 

1.3. Den juridiske metode er ikke entydig. I litteraturen er der i store træk enighed om de centrale elementer, der indgår i den juridiske metode, såsom faktum, retsfakum, jus og subsumption. Formålet med nærværende hjemmeside er ikke at give et bidrag til den juridiske diskussion, da denne i litteraturen er mangfoldig. Hvad der reelt er "rigtigt" og "forkert" forfølges ikke på nærværende hjemmeside.

 

Endelig kan juridisk.dk betragtes under udvikling - a work under progress, hvor der med tiden kan være mulighed for, at indholdet bliver yderligere opdateret.

 

3. Persondata

 

Juridiskmetode.dk - indsamler ikke personoplysninger om besøgende, medmindre den besøgende selv giver oplysningerne. Alt anvendelse på juridiskmetode.dk foregår anonymt.

2. ANSVARSFRASKRIVELSE OG COOKIEPOLITIK

 

Du accepterer automatisk ansvarsfraskrivelserne og cookiepolitikken ved brug af nærværende hjemmeside. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der har adgang til juridiskmetode.dk.  Imidlertid har du ved afgivelse af samtykke valgfrihed med hensyn til hvilke cookies der samtykkes til med undtagelse af de nødvendige cookies. 

 

Hvis du ikke er enig i ansvarsfraskrivelserne og cookiepolitikken for brug af juridiskmetode.dk, bedes du øjeblikkeligt at stoppe alt aktivitet på denne hjemmeside og omgående forlade hjemmesiden.

 

2.1. Om indholdet på hjemmesiden Juridiskmetode.dk

 

Indholdet på Juridiskmetode.dk hjemmeside har alene karakter af orienterende information. Oplysningerne på nærværende hjemmeside må ikke opfattes som professionel rådgivning eller som en erstatning herfor eller undervisningsmateriale.

Der kan ikke garanteres for rigtigheden af hjemmesidens indhold, herunder også indholdet af andre hjemmesider, hvilket der måtte være blevet henvist til.

Juridiskmetode.dk fraskriver ethvert ansvar fraskrives for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, tab, skuffelser eller ulemper der er pådraget som et resultat af brug eller misbrug hjemmesiden juridiskmetode.dk, uanset om dette må henføres til eksempelvis manglende opdatering af indholdet på hjemmesiden, fejl, uhensigtsmæssigheder eller udeladelser m.v.

 

2.2. Links til andre websteder

 

Juridiskmetode.dk kan indeholde links til tredjepartshjemmesider eller tjenester, der ikke ejes, administreres eller kontrolleres af JuridiskMetode.dk.

 

JuridiskMetode.dk fører ikke kontrol over eller påtager sig ansvar for indhold, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartshjemmesider eller tjenester. Du anerkender og accepterer yderligere, at JuridiskMetode.dk, ikke direkte eller indirekte er ansvarlig for skader eller tab, der skyldes eller påstås at være forårsaget af eller er sket i forbindelse med brug eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gives adgang til på sådanne hjemmesider eller tjenester.

 

Det anbefales på det kraftigste at læse vilkår og betingelser og privatlivspolitikker på tredjepartshjemmesider eller tjenester, som du besøger.

 

2.3. Opsigelse eller suspendering

 

Juridiskemetode.dk kan opsige eller suspendere adgangen til Juridiskemetode.dk uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder uden begrænsning, og det samme gælder hvis du bryder vilkårene for brug af hjemmesiden.

 

2.4. Ændringer af vilkår

 

Juridiskmetode.dk forbeholder ret til, at ændre eller erstatte vilkårene for brug af hjemmesiden til enhver tid.

 

Som besøgende, brugere og andre, der har adgang til juridiskmetode.dk accepterer du at være bundet eventuelt reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge tjenesten.

 

2.5. Kontakt

 

Hvis du har spørgsmål, bemærkninger, rettelser eller en anden henvendelse, kan du rette henvendelse på

 

juridiskmetode@juridiskmetode.dk.