JDRM - KORT

Formålet med den juridiske metode

Den juridiske metode er ikke en matematisk formel, der udløser et på forhåndbestemt resultat, men indgår som et vægtigt element i den juridiske argumentation

Grundlæggende elementer i den juridiske metode

1) faktum: fastlæggelse af et hændelsesforløbs faktum,

2) retsfaktum: fastlæggelse af hændelsesforløbets retsfaktum (dvs. hvad er retligt relevant),

3) jus: herefter identifikation af relevante skrevne og uskrevne retskilder samt hvordan retskilderne skal fortolkes. 

4) subsumption: hvor jus og retsfaktum holdes op mod hinanden, hvorved der bliver fastlagt, hvad retstillingen er eller kan være.

Den juridiske metode er ikke en matematisk formel, der giver et forhåndsbestemt resultat. Når den juridiske metode anvendes, kan resultatet forekomme i form af forskellige udfald, hvilket kan indgå i den juridiske argumentation. Denne anvendelse har til formål at beskrive, 1) hvordan retstillingen kan være, hvis der er flere mulige udfald, eller 2) hvordan retstillingen er, når der ikke må være tvivl om udfaldet.

 

For at kunne forstå anvendelsen af den juridiske metode, så fordrer det kendskab til retssystemet, retsområderne, retskilderne og deres sammenspil med hinanden samt fortolkningsprincipper.