RETSOMRÅDER

Retsområderne

De forskellige retsområder har betydning for, hvilke regler og grundsætninger der finder anvendelse. Retsområderne kan opdeles under offentligret, privatret, procesret og international ret.

Retsområderne

Retssystemet består af flere retsområder. Der sondres mellem:

 

1) offentlig ret,

2) privatret,

3) procesret og

4) International ret (f.eks. EU-ret)

 

Hvert retsområde er underlagt regler, grundsætninger og principper, der skal tilgå i vurderings- og bedømmelsesgrundlaget. Nogle principper og grundsætninger kan anvendes på tværs mellem retsområderne, mens andre er indskrænket til at kun at være anvendelige inden for deres respektive retsområder.

 

Der findes også andre retsområder, der med vanskelighed kan placeres ind under de ovenstående kategorier.

  • Offentlig ret er karakteriseret ved myndighedsudøvelse.
  • Privatretten er karakteriseret ved aftalefrihed og rettighedsudøvelse mellem private, der dog er indskrænket af præceptive regler og indispostive sager.
  • Procesretten angår, hvilke processer de enkelte retsinstanser og domstolslignende er underlagt
  • International ret er karaktiseret ved, at den nationale stat er underlagt at overholde deres folkeretlige forpligtelser